تحمل مخالفان، اخلاق پیامبری است
78 بازدید
محل نشر: روزنامه آفتاب یزد > شماره 2457 3/7/87 > صفحه 2 (سیاسی)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی