دین و دولت از نگاه امام خمینی (ره)
68 بازدید
محل نشر: بازتاب اندیشه » خرداد 1380 - شماره 15 (6 صفحه - از 20 تا 25)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نویسنده پس از ذکر تاریخچه‏ای ناقص از رابطه دین و دولت در نگاه فقهای شیعه، دیدگاه امام خمینی را در تأسیس حکومت دینی مطرح می‏کند. از نظر وی امام خمینی در تأسیس حکومت دینی بر عنصر مصحلت و زمان و مکان تأکید بلیغ داشتند و مصالح حکومت را بر همه چیز مقدم می‏دانستند. نویسنده تفسیری از این مطلب دارد که به تقدم‏بخشیدن اقتضائات دنیای مدرن بر احکام شرع می‏انجامد.