سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
حوزه علمیه 
مدرس 
 
 
شرح لمعه، حاشیه منطق 
تدریس 
حوزه علمیه 
مدرس 
 
 
بدایة الحکمه، اصول فقه و کفایه 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی  
محقق  
 
 
کارهای تحقیقاتی،به مدت دو سال  
همکاری 
دفتر تبلیغات 
محقق 
 
 
علمی،پژوهشی