سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی  
محقق  
 
 
کارهای تحقیقاتی،به مدت دو سال  
همکاری 
دفتر تبلیغات 
محقق 
 
 
علمی،پژوهشی 
تدریس 
حوزه علمیه 
مدرس 
 
 
شرح لمعه، حاشیه منطق 
تدریس 
حوزه علمیه 
مدرس 
 
 
بدایة الحکمه، اصول فقه و کفایه